Kliford Simak „Grad“

Moglo bi se pretpostaviti da je knjiga u kojoj se čovečanstvo oslobađa ograničenja gradskih zidina kako bi živelo životom vlastelinskih gospodara nepreglednog prostranstva - optimistična. Nije. Mogli bi pomisliti da je knjiga u kojoj ljudska civilizacija degradira i nestaje - depresivna. Nije ni to. Mogli bi reći da je knjiga u kojoj čovečanstvo propada do … Pročitajte više Kliford Simak „Grad“