Ričard Morgan „Digitalni ugljenik „

Zanimljivo: Vizija budućnosti. Morganova budućnost kao osnovnu premisu uzima skladištenje ličnosti i duše u binarni kod koji se može premeštati u čip ("spremište") i samim tim fizički oblik. Da li sintetičkog, klona ili neke druge forme tela. Autor postavlja pitanja koliko ova mogućnost relativizuje smrt. I samim tim na šta se svodi život, ukoliko je … Pročitajte više Ričard Morgan „Digitalni ugljenik „