Kliford Simak „Grad“

Moglo bi se pretpostaviti da je knjiga u kojoj se čovečanstvo oslobađa ograničenja gradskih zidina kako bi živelo životom vlastelinskih gospodara nepreglednog prostranstva - optimistična. Nije. Mogli bi pomisliti da je knjiga u kojoj ljudska civilizacija degradira i nestaje - depresivna. Nije ni to. Mogli bi reći da je knjiga u kojoj čovečanstvo propada do … Pročitajte više Kliford Simak „Grad“

Kliford Simak „Svet – groblje“

Malo poznata činjenica je da moje usko podrčje prebivališta obuhvata jedno gradsko groblje. Sa velikom dozom sigurnosti tvrdim da imam najmirniji komšiluk, bar što se mog kraja tiče. A tu su uvek dobro došle mogućnosti za izjave poput "nećeš daleko, samo preko ograde". Život "kod groblja" pored tišine i rano ispoljene radoznalosti za umetnike (pogotovo … Pročitajte više Kliford Simak „Svet – groblje“